Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Tájékoztató a jelentkezés, illetve regisztráció során kezelt adatokról 

Ön az Emerson Automation FCP Kft. (Cím: 3300 Eger, Bánki Donát u. 3; cégjegyzékszám: 10-09-034674) által meghirdetett állásra történő jelentkezés, illetve a jelölt adatbázisba történő regisztráció során adatokat küld meg részünkre, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint személyes adatoknak minősülnek. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Emerson Automation FCP Kft.mint adatkezelő csak olyan adatok megadását kéri, amelyek szükségesek az állásra történő jelentkezéshez, illetve a regisztrációhoz. Megadott adatait az Info tv.  előírásainak megfelelően kezeljük.


A megadott adatok bekerülnek a munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárások során használt adatbázisunkba. A kiválasztási folyamat során a megadott adatokhoz adatkezelőként további adatokat rendelhetünk. Így például a kiválasztási folyamat során közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését. 


 A fentieken kívül adatai felhasználásával - a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából - statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk.Az adatkezelés jogalapja


 Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


Az adatkezelés célja


 A személyes adatok kezelésének célja a munkaerő-toborzás, illetve a meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folyatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése.


Adatkezelő


 Személyes adatait az Emerson Automation FCP Kft. kezeli. Az Ön által megadott adatokhoz az Emerson Automation FCP Kft. HR területének valamennyi munkatársa, illetve a munkaerő-kiválasztási folyamat során közreműködő munkatársai, vezetői, valamint a Emerson Automation FCP Kft., mint adatkezelő számítógépes rendszerét kezelő informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése


 A személyes adatait a jelentkezést, illetve a regisztrációt követő 1 évig kezeljük, amennyiben azokat ezt megelőzően nem kéri törölni.

Az adatai az 1 év lejártakor törlésre kerülnek. 

Az adatkezelési hozzájárulását a jelentkezést, illetve a regisztrációt követően visszavonhatja a hreger@emerson.com e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy 3301 Eger, Pf. 62. postacímre küldött, az Emerson Automation FCP Kft. HR területének küldött levelében, mely esetben adatait haladéktalanul töröljük adatbázisunkból. 


 

Adatok frissítése


 A jelentkezést, illetve a regisztrációt követően bármikor frissítheti adatait akként, hogy a regisztrációs felületen elkezdi rögzíteni az adatait, mintha új adatrögzítés lenne. A rendszer ilyenkor ellenőrzi, hogy létezik-e egyezés az adatbázisban, és ha igen, egy üzenetet jelenít meg: „Az Ön adatai már léteznek a rendszerben. Kívánja frissíteni?”. Ha igen gombot nyom, akkor mehet tovább a regisztrációval, és rögzítheti az aktuális adatait. Ilyenkor a korábbi adatok nem kerülnek automatikusan törlésre, kivéve, ha azokat az „Adatok törlése” alatt feltüntetett módon kéri törölni.


Adatfeldolgozó igénybevétele


 Az adatkezelés során az Emerson Automation  FCP Kft., mint adatkezelő az egyes adatkezelési folyamatok ellátásához, így a szerverszolgáltatáshoz, a munkaerő-toborzási és kiválasztási célú adatbázis javításához, a karbantartásához, illetve a kapcsolódó webes felület üzemeltetéséhez, karbantartásához az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. utca 12.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.


Forgalmi adatok, cookiek


 Az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó által üzemeltetett szerveren képződő naplóállományokban rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.

Ilyen adatok különösen

• az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a weboldalt;

• azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a weboldalt („referer”);

• a látogatás időpontja;

• a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;

• a használt protokollra vonatkozó adat;

• az elért file-okkal kapcsolatos adatok;

• a letöltött adatmennyiség

• a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatásnyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.


Adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogérvényesítési lehetőségei


Ön a hreger@emerson.com e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy 3300 Eger, Pf. 62 postacímre küldött, a Emerson Automation FCP Kft. HR osztálynak küldött levelében kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjéről. A fenti elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is.


Ön a fenti pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

-a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

  érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg az Info tv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.


A fenti adatvédelmi tájékoztatást megértettem, és az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Emerson Automation FCP Kft. a személyes adataimat, a fenti tájékoztatóban rögzített célból és az ott részletezett módon kezelje.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 
Tájékoztató a jelentkezés, illetve regisztráció során kezelt adatokról 

Ön az Emerson Automation FCP Kft. (Cím: 3300 Eger, Bánki Donát u. 3; cégjegyzékszám: 10-09-034674) által meghirdetett állásra történő jelentkezés, illetve a jelölt adatbázisba történő regisztráció során adatokat küld meg részünkre, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint személyes adatoknak minősülnek. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Emerson Automation FCP Kft.mint adatkezelő csak olyan adatok megadását kéri, amelyek szükségesek az állásra történő jelentkezéshez, illetve a regisztrációhoz. Megadott adatait az Info tv.  előírásainak megfelelően kezeljük.

 

A megadott adatok bekerülnek a munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárások során használt adatbázisunkba. A kiválasztási folyamat során a megadott adatokhoz adatkezelőként további adatokat rendelhetünk. Így például a kiválasztási folyamat során közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését. 


  A fentieken kívül adatai felhasználásával - a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából - statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk.

 


Az adatkezelés jogalapja


  Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


Az adatkezelés célja


  A személyes adatok kezelésének célja a munkaerő-toborzás, illetve a meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folyatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése.


Adatkezelő


  Személyes adatait az Emerson Automation FCP Kft. kezeli. Az Ön által megadott adatokhoz az Emerson Automation FCP Kft. HR területének valamennyi munkatársa, illetve a munkaerő-kiválasztási folyamat során közreműködő munkatársai, vezetői, valamint az Emerson Automation FCP Kft., mint adatkezelő számítógépes rendszerét kezelő informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése


  A személyes adatait a jelentkezést, illetve a regisztrációt követő 1 évig kezeljük, amennyiben azokat ezt megelőzően nem kéri törölni.

Az adatai az 1 év lejártakor törlésre kerülnek. 

Az adatkezelési hozzájárulását a jelentkezést, illetve a regisztrációt követően visszavonhatja a hreger@emerson.com e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy 3301 Eger, Pf. 62. postacímre küldött, az Emerson Automation FCP Kft. HR területének küldött levelében, mely esetben adatait haladéktalanul töröljük adatbázisunkból. 


 

Adatok frissítése


  A jelentkezést, illetve a regisztrációt követően bármikor frissítheti adatait akként, hogy a regisztrációs felületen elkezdi rögzíteni az adatait, mintha új adatrögzítés lenne. A rendszer ilyenkor ellenőrzi, hogy létezik-e egyezés az adatbázisban, és ha igen, egy üzenetet jelenít meg: „Az Ön adatai már léteznek a rendszerben. Kívánja frissíteni?”. Ha igen gombot nyom, akkor mehet tovább a regisztrációval, és rögzítheti az aktuális adatait. Ilyenkor a korábbi adatok nem kerülnek automatikusan törlésre, kivéve, ha azokat az „Adatok törlése” alatt feltüntetett módon kéri törölni.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele


  Az adatkezelés során az Emerson Automation  FCP Kft., mint adatkezelő az egyes adatkezelési folyamatok ellátásához, így a szerverszolgáltatáshoz, a munkaerő-toborzási és kiválasztási célú adatbázis javításához, a karbantartásához, illetve a kapcsolódó webes felület üzemeltetéséhez, karbantartásához az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. utca 12.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

 

Forgalmi adatok, cookiek


  Az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó által üzemeltetett szerveren képződő naplóállományokban rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.

Ilyen adatok különösen

• az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a weboldalt;

• azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a weboldalt („referer”);

• a látogatás időpontja;

• a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;

• a használt protokollra vonatkozó adat;

• az elért file-okkal kapcsolatos adatok;

• a letöltött adatmennyiség

• a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatásnyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogérvényesítési lehetőségei


Ön a hreger@emerson.com e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy 3300 Eger, Pf. 62 postacímre küldött, a Emerson Automation FCP Kft. HR osztálynak küldött levelében kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjéről. A fenti elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is.

 

Ön a fenti pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

-a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

  érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg az Info tv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.


 A fenti adatvédelmi tájékoztatást megértettem, és az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Emerson Automation FCP Kft. a személyes adataimat, a fenti tájékoztatóban rögzített célból és az ott részletezett módon kezelje.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.